Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một Công ty Môi trường với khẩu hiệu "CHÍNH XÁC - TRUNG THỰC - KHÁCH QUAN - KỊP THỜI" nhằm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật.
Mr Nguyễn Đình Tích
Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc