Danh sách một số công trình chủ yếu đã thực hiện trong lĩnh vực đo kiểm phân tích và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

TT

Tên công trình

Cấp phê chuẩn

1

Lập báo cáo ĐTM - NM xi măng sông Gianh- QB

 

Bộ Khoa học CN & MT

2

Lập báo cáo ĐTM - Dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Nam Thăng Long - khu các XNCN; giai đoạn 1

 

Bộ Khoa học CN & MT

3

Lập báo cáo ĐTM- Dự án Nhà máy gang thép Hà Tĩnh-500.000 tấn/năm

Bộ Tài nguyên & Môi Trường

4

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  Nhà máy sản xuất xi măng Phúc Sơn-1500 tấn/năm

Bộ Tài nguyên & Môi Trường

5

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường mỏ sắt Tùng Bá- Hà Giang

Bộ Tài nguyên & Môi Trường

6

Lập báo cáo ĐTM - Dự án cải thiện môi trường Miền Trung- Tiểu dự án Thanh Hoá

Sở  Tài nguyên  &  MT

 Thanh Hóa

7

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,  Tham gia lập báo cáo ĐTM, Đo đạc số liệu môi trường nên để lập báo cáo ĐTM cho nhiều dự án đầu tư xây dựng đường giao thông.

 

Cấp Bộ và cấp tỉnh

8

Lập báo cáo ĐTM- Dự án Nhà máy xi măng Phúc Sơn,   tỉnh Hải Dương.

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Sở TNMT Hải Dương

9

Lập báo cáo ĐTM- Dự án khu công nghiệp  Đại An - Xã Tứ Minh - Lai Cách,  tỉnh Hải Dương.

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Sở TNMT Hải Dương

 

 

 

10

Lập báo cáo ĐTM - Dự án  KCN Phúc Điền, tỉnh HD

Sở  TN & MT Hải Dương

11

Lập báo cáo ĐTM - Dự án  KCN TânTrường, tỉnh HD

Sở  TN & MT Hải Dương

12

Lập báo cáo ĐTM - Dự án  KCN Nam Sách, tỉnh HD

Sở  TN & MT Hải Dương

13

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường KCN Đại An  mở rộng - Hải Dương

Bộ Tài nguyên & Môi trường

Sở  TN MT Hải Dương

14

Lập báo cáo  ĐTM - các mỏ khai thác đá và các trạm nghiền của Công ty CP  khai thác , chế biến  khoáng sản Hải Dương

Sở  TN MT Hải Dương

15

Lập báo cáo ĐTM -  Công ty Đông Bang - tỉnh HD

Sở  TN MT Hải Dương

16

Lập báo cáo ĐTM - Dự án các nhà máy sản xuất gạch Tuynel trên địa bàn  tỉnh HD

Sở  TN MT Hải Dương

17

Lập báo cáo ĐTM - Công ty  TAISEI  Việt Nam,   tỉnh HD và nhiều  ĐTM của các Công ty khác.

Sở  TN MT Hải Dương

 

 

 

18

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy luyện  gang thép Vạn Lợi- Bắc Kạn và Hà Tĩnh

Sở  TN & MT

 Bắc Kạn và Hà Tĩnh

 

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn- thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Sở  Tài nguyên   &  MT Bắc Kạn

 

Lập báo cáo ĐTM các mỏ chì kẽm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Sở  Tài nguyên   &  MT Bắc Kạn

 

 

 

19

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  khu du lịch sinh thái tại huyện Nho Quan, tỉnh  Ninh Bình

Sở TN &  MT  Ninh Bình

 

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa Ninh Bình

Sở TN &  MT  Ninh Bình

 

Lập báo cáo ĐTM các nhà máy gạch tuynel Ninh Bình

Sở TN &  MT  Ninh Bình

 

Lập báo cáo ĐTM khu CN  Đồng Giao Ninh Bình

Sở TN &  MT  Ninh Bình

 

Lập báo cáo ĐTM nhà máy dệt may Chang xing Ninh Bình

Sở TN &  MT  Ninh Bình

 

Lập báo cáo ĐTM Nhà máy may Phonix Ninh Bình

Sở TN &  MT  Ninh Bình

 

 

 

20

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Sankonh  Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

21

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Xi măng Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

22

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Bảo An  Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

23

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty An Sơn  Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

24

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Mỹ Thành  Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

25

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Quang Đạt  Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

26

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Thái Thịnh  Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

27

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Long Đat  Hòa Bình

Sở TN &  MT  Hoà Bình

 

 

 

28

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  khu đô thị , khách san , du lịch sinh thái Sông Hồng Thủ Đô- VP

Sở TN &  MT   Vĩnh Phúc

 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  nahf máy gạch Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc

Sở TN &  MT   Vĩnh Phúc

 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  nhầ máy gạch Xuân Hòa- Vĩnh Phúc

Sở TN &  MT   Vĩnh Phúc

 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  KCN Quang Minh- Vĩnh Phúc

Sở TN &  MT   Vĩnh Phúc

 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  nhà máy  Piagio Vĩnh Phúc

Sở TN &  MT   Vĩnh Phúc

 

 

 

29

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  khu đô thị , khách san , Hùng Vương Huế- Thành phố Huế.

 Thừa Thiên Huế

30

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  khu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng của HTX Minh Thành tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái’

Sở  Tài nguyên   &  MT  Yên Bái

 

Các ĐTM mỏ  Pb-Zn, sắt, đá ....

Sở  Tài nguyên   &  MT Yên Bái

 

Lập báo cáo ĐTM  dự án  Bệnh viện Lao  và bệnh phổi  -  huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái .

Sở  Tài nguyên   &  MT Yên Bái

 

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Sở  Tài nguyên   &  MT Yên Bái

 

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa huyện  Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Sở  Tài nguyên   &  MT Yên Bái

 

 

 

31

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  khu du lịch sinh thái tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên

Sở  Tài nguyên   &  MT H/ Yên

 

Các ĐTM  các dự  án thép, TACN, gạch.....

Sở  Tài nguyên   &  MT H/ Yên

 

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa Phúc Lâm, huyện Văn Giang, tỉnh  Hưng Yên.

Sở  Tài nguyên   &  MT H/ Yên

 

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa Phố Nối -  thị trấn Bần,  huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Sở  Tài nguyên   &  MT H/ Yên

 

 

 

32

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  nghỉ dưỡng và  khách sạn quốc tế Lào Cai, thành phố Lào Cai

Sở  Tài nguyên   &  MT  Lào Cai

33

Các ĐTM mỏ  Pb-Zn, sắt, sinh thái, thủy điện ....

Sở  Tài nguyên   &  MT Lào Cai

34

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  nhà máy gạch Tuynel Bát Xát, Tam Đường - Lào Cai

Sở  Tài nguyên   &  MT Lào Cai

35

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  khu đô thị Duyên hải- lào Cai

Sở  Tài nguyên   &  MT Lào Cai

36

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  Xưởng NPK Apatit Lào Cai

Sở  Tài nguyên   &  MT Lào Cai

37

 

 

38

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa Hà Giang -  thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Sở  Tài nguyên   &  MT Hà Giang

39

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hà Giang  -  thị xã Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Sở  Tài nguyên   &  MT Hà Giang

40

Lập báo cáo ĐTM Bệnh viện đa khoa - Trung tâm y tế huyện  Quang Bình,  tỉnh Hà Giang

Sở  Tài nguyên   &  MT Hà Giang

41

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  Nhà máy thủy điên Nậm Mu

Sở  Tài nguyên   &  MT Hà Giang

42

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  Nhà máy thủy điên Sông Chừng

Sở  Tài nguyên   &  MT Hà Giang

43

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  Nhà máy thủy điên Nho Quế 2

Sở  Tài nguyên   &  MT Hà Giang

44

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường  các mỏ chì Kẽm trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Sở  Tài nguyên   &  MT Hà Giang

 

 

 

45

Kiểm soát ô nhiễm môi tr­ường

Các cơ quan xí nghiệp trên địa bàn các tỉnh

46

Quan trắc môi trường   Gói thầu  PK1-A xây dựng đoạn từ  Gia Lâm- Đông Anh  ( Km 0 + 00 )   đến  ( km 7 + 00 )  Thuộc dự án xây dựng quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường khu vực đoạn Hà nội - Thái Nguyên,

 Tuyến đường đi qua 3 tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên

47

Quan trắc môi trường   Gói thầu PK1-B: đoạn Đông Anh - Yên Phong (Km7+00-Km17+820) thuộc dự án xây dựng quốc lộ 3 mới và mạng lưới đường khu vực đoạn Hà nội - Thái Nguyên,

Tuyến đường đi qua 3 tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

48

Quan trắc môi trường   gói thầu PK1-C – Dự án xây dựng quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên đoạn từ   Yên Phong  đến Sóc Sơn   ( Km 17 + 820 )    đến  

( km 26 + 900 )

Tuyến đường đi qua 3 tỉnh thành: Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên

49

Quan trắc môi trường   gói thầu A6 – Dự án xây dựng quốc lộ  cao tốc Nội Bài- Lào Cai .

Tuyến đường đi qua tỉnh Yên Bái

50

Phân tích các chỉ tiêu môi trường

Hiện trạng môi trường các tỉnh  miền  Bắc

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường  -  Phối hợp thực hiện, cộng tác viên  với

Viện Kỹ thuật Tài nguyên Nước và Môi trường

 

Phối hợp thực hiện khảo sát thiết kế thi công  và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải  công suất  100 m3/ngày

Công ty Kinh doanh Vật tư thuốc thú  y  tỉnh Cần Thơ

 

Phối hợp thực hiện khảo sát thiết kế thi công  và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải  công suất  80 m3/ngày

Công ty cổ phần Hải   Việt

 

Phối hợp thực hiện khảo sát thiết kế thi công  và chuyển giao công nghệ xử lý nước thải  công suất  100 m3/ngày

Công ty cổ phần Hải   Việt

 

Phối hợp thực hiện  cung cấp , gia công, chế tạo, và lắp đặt  thiết bị  hệ thống  lý nước thải  công suất  120 m3/ngày

Công ty chế biến Thuỷ sản  và thực phẩm  Thành Hải

 

Phối hợp thực hiện  khảo sát thiết kế thi công và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải  chế biến thuỷ sản .

Trạm quan trắc môi trường thành phố Cần Thơ

 

Phối hợp thực hiện xử lý nước thải  Trung tâm Y tế huyện  Châu Thành, Tây Ninh, công  suất  100 m3/ngày 

Ban QLDA huyện  Châu Thành, Tây Ninh

 

Phối hợp thực hiện  khảo sát thiết kế thi công và chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải  bệnh viện lao và bệnh phổi Hà Giang

Sở Y tế tỉnh Hà Giang

 

Phối hợp thực hiện xử lý nước thải  Trung tâm Y tế huyện  Vĩnh Thuận, Kiên Giang, công suất  100 m3/ngày 

 

 

Phối hợp thực hiện xử lý nước thải  Trung tâm Y tế huyện   Giồng Riềng, Kiên Giang, công suất  100 m3/ngày 

 

 

Phối hợp thực hiện xử lý nước thải  Trung tâm Y tế huyện   Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, công suất  70 m3/ngày 

 

 

Phối hợp thực hiện xử lý nước thải  dệt nhuộm Nha Trang,  Công suất  :  1.200 m3/ngày

Công ty Dệt nhuộm Nha Trang

 

Phối hợp thực hiện xử lý nước thải  dệt nhuộm,  nước thải xi mạ, khoá kéo ...

Công ty TNHH  CHUSIN PRECISION Việt  Nam

 

Phối hợp thực hiện xử lý nước thải  sinh hoạt

Công ty TNHH  KANAN  Sài Gòn