Đội ngũ của chúng tôi

EATC  là Công ty Cổ phần, người đứng đầu đã có kinh nghiệm công tác 30 năm trong ngành hoá chất ( thuộc Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và Công nghiệp hoá chất - Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam ), đã trải qua nhiều khoá đào tạo trong nước thuộc lĩnh vực môi trường và khoá đào tạo xử lý môi trường tại Italia.  Ngoài ra, những thành viên chủ chốt  khác  đang điều hành hoạt động của Công ty là những người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động tư vấn, thiết kế, quản lý dự án, nghiên cứu phát triển trên khắp Việt Nam. Những người chủ trì các hoạt động chính  của  EATC  là những người có hơn 20 năm kinh nghiệm và đã có uy tín chuyên môn cao trong lĩnh vực của mình.
Các cán bộ tham gia đều có đầy đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xử lý các nguồn gây ô nhiễm  môi trường  (  ô nhiễm không khí,  nước,  chất thải rắn ) .
Tổ chức  của  EATC  được xây dựng dựa trên nguyên tắc chuyên nghiệp , có khả năng hợp tác rộng rãi với các tổ chức nghiên cứu khoa học, các trường đại học, các công ty tư vấn - xây dựng Việt nam và nước ngoài thông qua các hợp đồng liên doanh, liên kết để có được giải pháp tổng thể tốt nhất với giá cạnh tranh.

Các cán bộ chuyên môn của Công ty

( Bao gồm  cả  trong biên chế và cộng tác viên  )

TT

Các cán bộ chuyên môn trong nghề

Số lượng

Ghi chú

I

Tiến sĩ, thạc sỹ

7

 

1

Công nghệ hóa học

2

 

2

Phân tích

1

 

3

Công nghệ môi trường

2

 

4

Điện

1

 

5

Kinh tế tài chính

1

 

6

Thực phẩm

1

 

II

Kỹ sư

18

 

1

Công nghệ hóa học

4

 

2

Phân tích

4

 

3

Công nghệ môi trường

4

 

4

Điện

1

 

5

Kinh tế tài chính

4

 

6

Thực phẩm

1

 

 

Tổng số

25