Lĩnh vực cung cấp thiết bị, hoá chất

Từ năm 2012, Công ty đã thực hiện dịch vụ cung ứng thiết bị quan trắc môi trường cho một số Sở TNMT như Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu..., cung ứng hóa chất cho Trung tâm quan trắc Lai Châu, Bắc Kạn...