Phòng thí nghiệm của chúng tôi

 Trong đó / In which

a. Phòng thử nghiệm (Tổng diện tích)/ Laboratory (total)   :           1215m2                          

+ Phòng tiếp nhận mẫu (tầng 1): 30 m2                                                                      

+ Phòng lưu bảo quản mẫu (tầng 1):    30 m2

+ Phòng kho hóa chất, vật tư thí nghiệm (tầng 1):         60 m2

+ Phòng bảo quản thiết bị hiện trường (tầng 1):            60 m2                         

+ Khu phụ trợ (rửa, bảo quản chai lọ) (tầng 1): 100 m2                          

+ Kho chứa chất thải nguy hại (tầng 1):            15m2

+ Khu vực xử lý nước thải (tầng 1): 30m2

+ Phòng chuẩn bị mẫu trước khi phân tích (tầng 3):      10m2

+ Phòng phân tích hóa lý (tầng 3): 40m2

+ Phòng cân + phóng xạ (tầng 3): 30m2

+ Phòng nhiệt (tầng 3): 30m2

+ Phòng phân tích vi sinh (tầng 3): 40m2

+ Phòng xử lý mẫu hữu cơ số 1(tầng 3): 20m2

+ Phòng xử lý mẫu hữu cơ số 2 (tầng 3):  50m2

+ Phòng máy AAS, IC, UV, TOC… (tầng 3): 60 m2

+ Phòng máy GC, GC/MS, HPLC số 1 (tầng 3):           60 m2

+ Phòng kiểm soát chất lượng QA/QC: 60 m2

+ Phòng máy GC, GC/MS, HPLC số 2 (tầng 3):           50 m2

+ Diện tích dự phòng của phòng thử nghiệm (Tầng 4): 500m2

 

Một số hình ảnh Phòng thí nghiệm / Pictures of b. Khu văn phòng và phụ trợ (Tổng diện tích)/Office and auxiliary area (Total area):1310m2

+ Phòng lễ tân (tầng 1):            70m2

+ Văn phòng làm việc và khu phụ trợ (tầng 5):  500m2

+ Hội trường công ty (tầng 2):              350m2

+ Phòng nghỉ trưa nhân viên (tầng 2):  60m2

+ Khu gửi xe và thiết bị kỹ thuật (tầng hầm):     600m2

 

 

Phòng Sắc Ký

 

 

Phòng xử lý mẫu

 

Phòng Hóa  Lý